Menu

Что такое интерференция?

Изменение в характере звуковых, тепловых, световых и электрических явлений, объясняемое колебательным движением: в первом случае частиц звучащего тела, в остальных трех — колебанием.

Взагалі інтерференція- зміна в характері звукових, теплових, світлових і електричних явищ, пояснювана коливальним рухом: у першому випадку частинок звучного тіла, в інших трьох — коливанням. Світлова інтерференція-це явище додавання двох або більше хвиль, за якого відбувається постійний розподіл у часі амплітуд результуючих коливань.
ПОХОЖИЕ ЗАДАНИЯ: